Survival of the fittest

Het vormt een van de bouwstenen van Darwins evolutieleer: het proces van natuurlijke selectie: de soorten die daar het best toe in staat zijn ( the fittest)  overleven en zorgen voor het voortbestaan van die soort. Zonder dat proces zou de wereld niet alleen al redelijk vol...
Lees meer →