Nieuws 2024

Liturgisch bloemschikken Stille zaterdag

Het kruis alsaardse beloftetekensvan hooptrouw en toekomst
Lees meer →

Liturgisch bloemschikken Goede vrijdag

Het houten kruisdat de wereld draagt.Oorverdovende stiltezoute tranen.
Lees meer →

Liturgisch bloemschikken Witte donderdag

Klokjesbloemenherinneren onsaan dankbaarheiden liefde voorde dienende leider
Lees meer →

Liturgisch bloemschikken Vijfde zondag

De aarde  bezitten, gebruiken, te eren. Rechtvaardig  is de nederige mens.
Lees meer →

4 Mei Herdenking

Via deze weg willen wij een ieder van harte uitnodigen voor de 4 mei herdenking, die vanuit de commissie ‘Kerk en Israël’ classis Fryslân wordt georganiseerd in de Petrustsjerke te Garyp.Bij deze herdenking willen we in het bijzonder stilstaan bij de slachtoffers van de Shoah,...
Lees meer →

Liturgisch bloemschikken Bidstond

Bloemenals gevouwen handen.Biddend voorvruchtbare aarde.Groei, ontwikkeling, leven.
Lees meer →

Liturgisch bloemschikken

Vierde zondagBloemals gevouwen handenBiddendomhet Vredestekenuit de hemel
Lees meer →

Liturgisch bloemschikken

Derde zondag                                                    Geloofde ogen met                                            sporen van licht                                                  gehoorde waarschuwingen                              en dan                            ...
Lees meer →

Ik vergeet wel eens wat >Lezing over Alzheimer en Dementie >20 maart 19.30uur te Deinum

“Ons Huis”Tjerkepaed 11 te Deinum Klik op >>Ik vergeet wel eens wat voor meer informatie
Lees meer →

Eerste brief classispredikant

We hebben weer een brief (1) van onze classispredikant ds. Riemer Praamsma ontvangen. Klik hier om brief te lezen.
Lees meer →

Brief classispredikant

We hebben weer een brief (2) van onze classispredikant ds. Riemer Praamsmaontvangen. Klik hier om brief te lezen.
Lees meer →
12

Nieuws 2023

In de Adventstijd via brieven op zoek naar lichtpuntjes zoek je mee?

Lees de volgende brief……. Bêste tsjerkegonger, Yn de advintstiid harkje we nei brieven fan bern út de Oekraïne.Bern dy’t nettsjinsteande it geweld dat se meimakke hawwe en de ûnsekere tiid dêr’t se noch altyd yn libje ljochtpuntsjes sjogge.Ljochtpuntsjes yn de foarm...
Lees meer →

dinsdag, 21 november te Deinum. Erfenis van Sinead O’Connor:stem van pijn, woede en meer…

De erfenis van Sinead O’Connor:stem van pijn, woede en meer…Afgelopen zomer was het nieuws: op 56-jarige leeftijd was er een,nog altijd wat onduidelijk, einde gekomen aan het leven van deIerse singer-songwriter Sinead O’Connor. Popster tegen wil endank door haar wereldwijde...
Lees meer →

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN: EEN KERSTSTUK MAKEN

Op 6 en 13 december in Ons Huis te Deinum geeft Tea de Vries een WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN: EEN KERSTSTUK MAKEN Voor ouder en kind Aanvang 15.00 uur Meenemen: Tea neemt...
Lees meer →

Allerzielen in Boksum Deinum Blessum donderdag 2 november

Allerzielen Op donderdag 2 november worden de mensen herdacht die in het afgelopen jaar of langer geleden overleden zijn. In Boksum is er in de Sint Margryt een korte bijeenkomst om 19.00 uur. Medewerking wordt verleend door It Mingd Koar. Er kan een kaarsje worden aangestoken...
Lees meer →

Activiteitengids 2023/2024

Bekijk hier de nieuwe activiteitengids
Lees meer →

Bezichtigingstijden Sint Jans Kerk in Deinum

Klik op Bezichtinginstijden Kerk Open Deinum in najaar 2023 Tot en met december 2023 zal de kerk in Deinum op de volgende data open zijn op de zaterdagmiddag van 13.00-16.00 uur: Naast deze zaterdagen zullen de vrijwilligers de kerk ook op andere momenten spontaan open zetten....
Lees meer →

Foto’s van 17 september, Ga je mee!?

Startzondag/40 jaar jublieumviering ds. Harrie Strube
Lees meer →

Foto’s bij de dienst van 4 juni, zie ook PG Terpoarte Boksum/Blessum/Deinum – Kerkdienstgemist.nl

Orde voor de Ionaviering op zondag TrinitatisVoorganger: ds. Harrie StrubbeM.m.v. Gooitsen Eenling en liturgiecommissieKopergroep HarnsKies het leven!-Over leven uit de Geest- Blazersensemble kopergroep Harns
Lees meer →

Bespaarmarkt in Skule Franeker

De Diaconie wil men op volgende attenderen,Op dinsdag 4 april organiseert Conexxa in de Skule in Franeker een bespaarmarkt. Tijdens deze markt kunnen inwoners in gesprek met een energiecoach, het gebiedsteam of de Sociale Dienst.
Lees meer →

Warmte voor Waadhoeke

Warmte voor Waadhoeke Vorig jaar oktober zijn wij gestart met de actie “Warmte voor Waadhoeke”, bedoeld ommensen die in financiële problemen raken vanwege de hoge energieprijzen, enigszins tecompenseren. De gezamenlijke diaconieën van IDO Waadhoeke hebben aan hun kerkleden...
Lees meer →