Liturgisch bloemschikken Vijfde zondag

De aarde  bezitten, gebruiken, te eren. Rechtvaardig  is de nederige mens.
Lees meer →

4 Mei Herdenking

Via deze weg willen wij een ieder van harte uitnodigen voor de 4 mei herdenking, die vanuit de commissie ‘Kerk en Israël’ classis Fryslân wordt georganiseerd in de Petrustsjerke te Garyp.Bij deze herdenking willen we in het bijzonder stilstaan bij de slachtoffers van de Shoah,...
Lees meer →