Coronachagrijn

Stoplichtbeleid, zo is het wel genoemd, het maatregelenpakket dat het kabinet de afgelopen maanden over ons heeft uitgerold: soms stond het licht op groep, dan weer op rood, maar meestal was het oranje. En ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik zit dan altijd in vertwijfeling...
Lees meer →