Klokken van hoop en troost in Boksum en Blessum

Klokken van hoop en troost in Boksum en Blessum Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken,...
Lees meer →

Alle activiteiten, inclusief kerkdiensten, in maart gaan niet door i.v.m. coronavirus.

Beste leden van Protestantse Gemeente Terpoarte, Het zal u niet ontgaan zijn, er zijn in Nederland maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Ook als kerkelijke gemeente ontkomen we er niet aan maatregelen te treffen. We werden hiertoe ook...
Lees meer →

Liturgische bloemschikking
tweede zondag in de 40-dagentijd.

Tekst Mattheüs 17:1-9 Onze levensreis gaat soms door woestijnen van moeilijkheden en verdriet. Zo is het ook met Jezus’ reis naar Jeruzalem: er is kritiek en wantrouwen en hij voelt dat het nog erger zal worden. Maar dan is er een bijzonder moment op een berg: Jezus staat in...
Lees meer →

LENTECONCERT IN DEINUM“Gaat niet door i.v.m. coronavirus”
22 maart 2020 om 15.30
Tetsje van der Kooi en Jos van der Kooy

LENTECONCERT IN DEINUM Van Bach tot Gershwin: op 22 maart 2020 om 15.30 uur geven Tetsje van der Kooi en Jos van der Kooy in de Sint Jan van Deinum een gevarieerd Lenteconcert met passiemuziek, Friese liederen en orgelimprovisatie. Van der Kooi en Van der Kooy maakten deel uit...
Lees meer →

Seniorenmorgen, 11 maart 9.30 uur
Welkom in Ons Huis te Deinum

SENIOARENMOARN 11 MAART 09.30 OERE YN ONS HUIS  FEROARINGS YN ÚS DOARPEN DE JIERREN TROCH As wy oan ús bernejierren tinke, hoe’t it op skoalle om en ta gie en hoe’t ús pake en beppesizzers hjoed-de-dei ûnderrjocht krije, dan is dat nacht en dei ferskil. As wy yn gedachten werom...
Lees meer →

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd

Liturgische bloemschikking eerste zondag in de 40-dagentijd. Tekst: Matheus 4; 1 -5 Jezus heeft net de Heilige Geest ontvangen en nu stuurt diezelfde Geest hem de woestijn in. Daar treft hij de duivel. Tot drie keer toe probeert de duivel hem te verleiden, maar zonder succes....
Lees meer →

Doe je ook mee? Sop en Bôle “Gaat niet door i.v.m. coronavirus”
18 maart Blessum
1 april Boksum

Op 18 maart zal de Sop en Bôle plaats vinden in Blessum. vanaf 18.00 uur Er zal op twee woonadressen soep worden geserveerd. De maaltijd zal beginnen met een korte bezinning en afsluiten met het delen van een good practise in diaconaat of zending. U kunt voor deze good practise...
Lees meer →

Eerste Sop en Bôle in de 40 dagen tijd

De eerste sop en bolle zit er op. We stonden stil bij de betekenis van as-woensdag. Wij zijn uit stof gevormd en zullen ook weer terugkeren naar het stof. God is ons nabij in deze beweging. Op weg zijn naar pasen leert ons omkeren in het besef dat wij broze en breekbare mensen...
Lees meer →

Thomasviering, zondag 26 januari

Het thema van de dienst was ‘Empathie’. Kijken met de ogen van een ander Luisteren met de oren van een ander Voelen met het hart van een ander We zijn op allerlei manieren aan de slag gegaan om samen een beetje vat op het thema van deze zondag te krijgen. Wat maakt...
Lees meer →

Beleef het verhaal zondag 12 januari

Beleef het liedje van verlangen De eerste keer beleef het verhaal in januari was: beleef het liedje van verlangen. God belooft aan ons dat hij af zal maken wat hij begon. We hadden allemaal iets meegenomen om na te denken over dingen die niet af zijn. Een tekening waarop een...
Lees meer →