Brief van onze classispredikant

We hebben weer brief van onze classispredikant ds. Wim Beekmanontvangen. Klik hier om brief te lezen.
Lees meer →

Geen bloemen, geen bezoek

Geen bloemen dit jaar. Niet voor de Paasviering in het Vaticaan, dus geen “dank voor die bloemen uit Holland” dit jaar. Maar ook bij ons hoeft een mooie traditie niet uit de kast gehaald te worden: de bloemen voor de eindexamenkandidaten. Want afgelopen week ging ook die kogel...
Lees meer →

Bang zijn

“Ik ben er niet gerust op….” hoor je met enige regelmaat mensen zeggen. Ze zeggen daarmee dat ze zich zorgen maken. Misschien wel over hoe met hun bedrijf, hun werk komt. Want alles wat er nu gaande is, heeft ook zeker op dat gebied ingrijpende consequenties.   Maar misschien...
Lees meer →

Brief van onze classispredikant

We hebben een tweede brief van onze classispredikant ds. Wim Beekman ontvangen. Klik hier om brief te lezen. Zoals u kunt lezen is nu al duidelijk dat ook onze kerkdienst op 5 april, Palmpasen, niet door gaat.    
Lees meer →

Klokken van hoop en troost in Boksum en Blessum

Klokken van hoop en troost in Boksum en Blessum Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken,...
Lees meer →

Alle activiteiten, inclusief kerkdiensten, in maart gaan niet door i.v.m. coronavirus.

Beste leden van Protestantse Gemeente Terpoarte, Het zal u niet ontgaan zijn, er zijn in Nederland maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Ook als kerkelijke gemeente ontkomen we er niet aan maatregelen te treffen. We werden hiertoe ook...
Lees meer →

Liturgische bloemschikking
tweede zondag in de 40-dagentijd.

Tekst Mattheüs 17:1-9 Onze levensreis gaat soms door woestijnen van moeilijkheden en verdriet. Zo is het ook met Jezus’ reis naar Jeruzalem: er is kritiek en wantrouwen en hij voelt dat het nog erger zal worden. Maar dan is er een bijzonder moment op een berg: Jezus staat in...
Lees meer →

LENTECONCERT IN DEINUM“Gaat niet door i.v.m. coronavirus”
22 maart 2020 om 15.30
Tetsje van der Kooi en Jos van der Kooy

LENTECONCERT IN DEINUM Van Bach tot Gershwin: op 22 maart 2020 om 15.30 uur geven Tetsje van der Kooi en Jos van der Kooy in de Sint Jan van Deinum een gevarieerd Lenteconcert met passiemuziek, Friese liederen en orgelimprovisatie. Van der Kooi en Van der Kooy maakten deel uit...
Lees meer →

Seniorenmorgen, 11 maart 9.30 uur
Welkom in Ons Huis te Deinum

SENIOARENMOARN 11 MAART 09.30 OERE YN ONS HUIS  FEROARINGS YN ÚS DOARPEN DE JIERREN TROCH As wy oan ús bernejierren tinke, hoe’t it op skoalle om en ta gie en hoe’t ús pake en beppesizzers hjoed-de-dei ûnderrjocht krije, dan is dat nacht en dei ferskil. As wy yn gedachten werom...
Lees meer →

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd

Liturgische bloemschikking eerste zondag in de 40-dagentijd. Tekst: Matheus 4; 1 -5 Jezus heeft net de Heilige Geest ontvangen en nu stuurt diezelfde Geest hem de woestijn in. Daar treft hij de duivel. Tot drie keer toe probeert de duivel hem te verleiden, maar zonder succes....
Lees meer →